Đoàn Thanh niên Trung tâm Khí tượng hàng không hưởng ứng Kỷ niệm 73 năm ngày Khí tượng thế giới