Đoàn cơ sở QLBMN dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh