Đoàn cơ sở Trung tâm Khí tượng hàng không tham gia học tập giáo dục truyền thống cách mạng tại Khu di tích lịch sử K9