Đoàn Cơ sở Trung tâm Khí tượng hàng không tổ chức đăng ký công trình thanh niên