Đoàn Cơ sở Trung tâm Khí tượng hàng không phối hợp tổ chức Hội thảo chuyên môn