Đoàn đại biểu Thanh niên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tham gia Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Giao thông vận tải lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022