Đoàn thanh niên ATTECH tổ chức các hoạt động kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890-19/05/2023)