Đoàn thanh niên ATTECH tổ chức chương trình XHTT năm 2022 “Khám, tặng quà và cấp phát thuốc miễn phí” tại Hà Giang