Đoàn thanh niên ATTECH vinh dự đạt giải “Triển vọng” trong Cuộc thi “Thanh niên Khối các Cơ quan Trung ương với công tác bảo vệ nền tư tưởng của Đảng”