Đoàn thanh niên Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức hoạt động Tết thiếu nhi 1/6