Đoàn thanh niên công ty Quản lý bay miền Nam tham dự tổ chức ngày hội tuyên truyền Văn hóa An toàn hàng không 2016 tại Gò Vấp