Đoàn Thanh niên Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức hiến máu nhân đạo