Đoàn Thanh niên Công ty Quản lý bay miền Trung tham gia Chương trình “Sẻ giọt máu đào - Gửi trao hy vọng” năm 2024