Đoàn Thanh niên Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức chương trình Tết thiếu nhi 1/6