Đoàn thanh niên Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức hiều hoạt động hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” và “Ngày Chủ nhật xanh”