Đoàn thanh niên Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức hoạt động chào mừng ngày Lễ chiến thắng 30/4, Quốc tế lao động 1/5