Đoàn Thanh niên Công ty Quản lý bay miền Trung triển khai nhiều hoạt động chào mừng Tháng Thanh niên 2023