Đoàn thanh niên công ty Quản lý bay miền Trung với hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân 68 năm ngày thương binh liệt sỹ