Đoàn Thanh niên Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Đài tưởng niệm Bắc Sơn