Đoàn Thanh niên Đội radar Quy Nhơn và các hoạt động hướng đến Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027