Đoàn thanh niên KCQTCT, Ban QLDA Long Thành và Ban QLDA ATCC/HCM tổ chức “Đêm trăng cổ tích 2023”