Đoàn thanh niên Khối cơ quan Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam tưởng nhớ ngày thương binh liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2017