Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại vùng biên giới Việt - Lào