Đoàn thanh niên ngành Hàng không tổ chức Tổng kết cuộc vận động nâng cao nhận thức văn hóa hàng không năm 2016