Đoàn Thanh niên TCT tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn và chương trình học tập giáo dục truyền thống, hoạt động thực tế khu vực miền Nam năm 2018