Đoàn Thanh niên Tồng công ty dâng hương nhân kỉ niệm 125 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh