Đoàn thanh niên Tổng công ty kiểm tra công tác Đoàn tại Chi đoàn Trung tâm Tiếp cận tại sân Cam Ranh thuộc Đoàn cơ sở Công ty Quản lý bay miền Nam năm 2019