Đoàn Thanh niên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đồng hành cùng Quản lý bay miền Trung chống dịch Covid-19