Đoàn Thanh niên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam: Sôi nổi tham gia các hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017)