Đoàn Thanh niên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tham gia Ngày hội hiến máu nhân đạo Vì nạn nhân tai nạn giao thông lần thứ IX năm 2020