Đoàn thanh niên Tổng công ty quản lý bay Việt Nam tham gia phục vụ Lễ kỷ niệm 60 năm ngành Hàng không dân dụng Việt Nam