Đoàn Thanh niên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn khu vực phía Bắc năm 2019