Đoàn thanh niên Tổng công ty tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn năm 2015