Đoàn thanh niên Trung tâm Cảnh báo thời tiết thuộc Trung tâm Quản lý luồng không lưu tham gia học tập, tìm hiểu thực tế tiểu vùng khí tượng miền Nam