Đoàn Thanh niên Trung tâm Khí tượng hàng không hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023