Đoàn thanh niên Trung tâm Khí tượng hàng không hưởng ứng thông điệp bảo vệ môi trường