Đoàn Thanh niên Trung tâm Khí tượng Hàng không tổ chức Chương trình đối thoại