Đoàn Thanh niên Trung tâm Khí tượng Hàng không tổ chức Chương trình Đối thoại với Bí thư Đảng ủy Trung tâm năm 2023