Đoàn Thanh niên Trung tâm Khí tượng hàng không triển khai cấp phát khẩu trang