Đoàn Thanh niên Trung tâm Khí tượng hàng không triển khai nhiệm vụ năm 2024