Đoàn thanh niên Trung tâm Khí tượng hàng không và Đoàn thanh niên AIS chung tay thiện nguyện "Tổ ấm yêu thương”