Đoàn Thanh niên Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận- Tại sân Tân Sơn Nhất tổ chức chương trình từ thiện đầu năm