Đoàn thanh niên Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức Chương trình từ thiện “Trung thu Ấm áp yêu thương” năm 2023