Đoàn Thanh niên Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức “Hành trình về nguồn” kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sỹ