Đoàn Thanh niên VATM: Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ