Đoàn Thanh niên VATM tham dự chương trình “Kết nối trái tim tình nguyện 2015”