Đoàn Thanh niên VATM tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Đoàn năm 2021