Đoàn Thanh niên Quản lý bay miền Nam thực hiện chương trình “Cùng em đến trường năm 2017”