Đoàn viên đoàn ATTECH nhận bằng khen của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương