Đoàn viên thanh niên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tham gia Khóa bồi dưỡng cán bộ tham mưu, giúp việc cho cấp ủy của Đảng ủy Tổng công ty